Projectdetails
1087 · Klimaatproject + oceaanbescherming
  • 1 t CO2 + 10 kg plastic, Wereldwijd
Een gecertificeerd klimaatproject gecombineerd met extra inzet

Dit gecombineerde project draagt bij aan de financiering van een gecertificeerd klimaatproject en ondersteunt bovendien internationale bescherming van de oceanen. Voor elke ton CO2 die wordt bespaard door de bijdrage via een gecertificeerd klimaatproject, wordt 10 kg plastic ingezameld in kustgebieden. Hierdoor wordt plastic onderschept voordat het in zee terechtkomt en worden kwetsbare mariene ecosystemen beschermd. Momenteel wordt oceaanbescherming gecombineerd met een gecertificeerd kookovenproject in India (climatepartner.com/1499). Door het gebruik van efficiëntere kooktoestellen is er minder brandhout nodig, waardoor ontbossing tot een minimum wordt beperkt. Gecombineerde klimaatprojecten tot nu toe: zonne-energie, Omaheke, Namibi (climatepartner.com/1404), bosbescherming, Lábrea, Brazilië (climatepartner.com/1475), zonne-energie, UP, Karnataka en Maharashtra, India (climatepartner.com/1429), zonne-energie, Jaloya, India (climatepartner.com/1390), windenergie, Luzon, Filippijnen (climatepartner.com/1091) en windenergie, Vader Piet, Aruba (climatepartner.com/1040).

Onze extra inzet: 10 kg plastic ingezameld voor elke ton CO2-vermindering

Met ons gecombineerde project combineren we geverifieerde emissiereducties via een gecertificeerd klimaatproject met extra inzet om onze oceanen te beschermen. Oceanen slaan een kwart van de CO2 uit de atmosfeer op en zelfs 93 procent van de warmte veroorzaakt door het broeikaseffect - waardoor ze een belangrijke rem zijn op de klimaatverandering. Opwarming, overbevissing, vervuiling en afval brengen deze evenwichtsfunctie in gevaar. Jaarlijks belandt meer dan 12 miljoen ton plastic afval in zee. Vooral in ontwikkelingslanden waar het vaak ontbreekt aan infrastructuur voor een goede afvalverwerking.

Plastic Bank stimuleert lokale recyclinginitiatieven in kwetsbare kustgebieden. Leden van de gemeenschap ruilen plastic in bij lokale inzamelpunten voor levensverbeterende voordelen, zoals een ziekte- en levensverzekering, maaltijdcheques en een vast inkomen. Het gecertificeerde klimaatproject is geregistreerd bij internationale standaarden.

Bijdrage aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)
Geen ArmoedeInzamelende leden ontvangen een eerlijk en stabiel inkomen in ruil voor het plastic dat ze inzamelen. Het project biedt extra stimulansen en levensverbeterende voordelen, zoals een ziektekostenverzekering, een werkverzekering en voedselbonnen.
Eerlijk Werk en Economische GroeiHet project heeft de mogelijkheid gecreëerd voor fulltime of parttime werk voor inzamelingsleden in enkele van de armste landen ter wereld, terwijl een strikt beleid wordt gevoerd om de arbeids- en mensenrechten te handhaven. Het zoekt lokale partners voor het transporteren, verwerken en verschepen van Social Plastic® grondstoffen om maximale waarde in de lokale economie te injecteren. Social Plastic® wordt gedefinieerd als gerecyclede, oceaangebonden plastic grondstoffen die opnieuw worden verwerkt en geïntegreerd in producten en verpakkingen, waardoor een circulaire economie voor plastic ontstaat.
Verantwoorde Consumptie en ProductieSocial Plastic wordt opgenomen in de supply chains van multinationale bedrijven om de vraag naar nieuw plastic te verminderen en de milieueffecten van de plasticproductie te verminderen. Consumenten kunnen het Social Plastic-logo op productverpakkingen herkennen als leidraad voor verantwoorde consumptiekeuzes.
Leven in het WaterHet project probeert plastic tegen te houden voordat het de oceaan bereikt, door inzameltakken op te zetten binnen 50 km van de kust of oceaangebonden waterwegen. Plastic in de oceaan veroorzaakt een groot aantal problemen voor dieren, mensen en het milieu. Plastic in de oceaan is naar schatting direct verantwoordelijk voor de dood van meer dan 1 miljoen zeevogels en 100.000 zeezoogdieren per jaar, meestal doordat ze het per ongeluk inslikken of erin verstrikt raken. Deze schattingen omvatten niet het verlies aan biodiversiteit door de vernietiging van habitats en broedplaatsen. Microplastics zijn broeinesten van gifstoffen in de oceaan en dringen snel door in de aquatische voedselketen.
Partnerschap om Doelstellingen te BereikenPlastic Bank was winnaar van de UN SDG Action Awards 2019 voor het verbinden van belanghebbenden voor actie op impactvolle en innovatieve manieren om de beleidsveranderingen te genereren die nodig zijn om de SDG's werkelijkheid te laten worden en tegelijkertijd het vertrouwen tussen burgers en instellingen op alle niveaus te herstellen.
ProjectnormVERs + additional commitment TechnologieKlimaatproject + oceaanbeschermingRegio1 t CO2 + 10 kg plastic, WereldwijdUitgevoerd doorPlastic Bank