Projectdetails
1407 · Klimaatproject + bomen planten
  • 1 t CO2 + 1 boom, Internationaal + Nederland
Een gecertificeerd klimaatproject gecombineerd met extra inzet

Dit gecombineerde project draagt bij aan de financiering van een gecertificeerd klimaatproject en ondersteunt aanvullend de aanplant van bomen in Nederland. Voor elke ton CO2 die door de bijdrage via een gecertificeerd klimaatproject wordt bespaard, planten we één boom in Nederland. Zo bevorderen we de omvorming van structuurarme bossen en monoculturen naar meer veerkrachtige gemengde bossen die zich beter kunnen aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden. Momenteel wordt het planten van bomen in Nederland gecombineerd met een gecertificeerd klimaatproject in Kalkoen (climatepartner.com/1525). De windturbines wekken hernieuwbare energie op, die aan het lokale elektriciteitsnet wordt geleverd en zo de behoefte aan fossiele energiebronnen vermindert. Gecombineerde klimaatprojecten tot nu toe: bosbescherming, Lábrea, Brazilië (climatepartner.com/1475), bosbescherming, Mataven, Colombia (climatepartner.com/1402 en climatepartner.com/1288).

Onze extra inzet: één boom voor elke ton CO2-reductie

Met ons gecombineerde project combineren we geverifieerde emissiereducties via een gecertificeerd klimaatproject met extra inzet. De Europese ecosystemen worden ook beïnvloed door klimaatverandering: boomsoorten zoals de spar lijden onder droogte omdat hun ondiepe wortels de diepere, waterrijke bodemlagen niet bereiken. Daardoor zijn ze verzwakt en bijzonder gevoelig voor plagen. Ook stormen eisen een zware tol van deze boomsoorten met ondiepe wortels.

Onze extra inzet pakt dit probleem aan en ondersteunt de herbebossing en omschakeling naar meer veerkrachtige gemengde bossen: wij planten bomen in samenwerking met ervaren organisaties en stellen onze klanten in staat deel te nemen aan de plantcampagnes. Het gecertificeerde klimaatproject is geregistreerd bij internationale standaarden.

Bijdrage aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)
Schoon Water en SanitairBosgrond filtert regenwater, zorgt voor schoon grondwater en garandeert een hoge drinkwaterkwaliteit.
Verantwoorde Consumptie en ProductieHout is een van de weinige hernieuwbare grondstoffen.
KlimaatactieBossen slaan grote hoeveelheden CO2 op. Zij hebben een positief effect op het mondiale, regionale en plaatselijke klimaat.
Leven op het LandBossen zijn gevarieerde recreatiegebieden voor alle bevolkingsgroepen. Ze beschermen ook tegen erosie, lawines, overstromingen en hoogwater. Voor veel dier-, planten- en schimmelsoorten is het bos de habitat die hun voedsel en onderdak verschaft.
ProjectnormVERs + additional commitment TechnologieKlimaatproject + bomen plantenRegio1 t CO2 + 1 boom, Internationaal + NederlandUitgevoerd doorLife Terra