Projectdetails
7017 · Renewable energy
  • Asia, Continentaal
Duurzame energie opwekken in Azië

Ook op het Aziatische continent groeit de belangstelling voor en de vraag naar duurzame energie. Klimaatprojecten genereren de middelen om de ontwikkeling van geschikte duurzame technologieën te stimuleren en uit te breiden. De portefeuille hernieuwbare energie ondersteunt projecten in ten minste vijf verschillende landen in Azië. Het bestaat uit de volgende klimaatprojecten, gecertificeerd volgens Gold Standard of Verified Carbon Standard:

- Windenergieprojecten in India, China, Indonesië en Turkije (#1132, #1149, #1260***, #1296, #1310, #1328, #1340, #1366***, #1427, #1470, #1481, #1500, #1152*, #1194*, #1254*, #1335*, #1346*, #1354*, #1386*, #1443*)

- Zonne-energieprojecten in India en China (#1037**, #1189***, #1232**, #1265, #1391, #1081*, #1390*, #1447***, #1638*)

- Waterkrachtprojecten in Turkije en Sri Lanka (#1082*, #1626*)

- Biogas- en biomassaprojecten in China, India en Thailand (#1095, #1172**, #1174, #1182, #1233*, #1237**)

* Deze projecten vullen de portefeuille aan sinds 23.06.2023.

** Deze projecten vullen de portefeuille aan sinds 15.10.2023.

*** Deze projecten vullen de portefeuille aan sinds 12.01.2024.

Hoe hernieuwbare energie bijdraagt tot klimaatactie

Een derde van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie. Deze vorm van energieopwekking is niet alleen eindig, maar heeft ook ernstige negatieve gevolgen voor het klimaat. Om de CO2-uitstoot te verminderen, de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en aan de voortdurende groeiende vraag naar energie te voldoen, is het belangrijk hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.

De populairste bronnen van hernieuwbare energie zijn wind- en zonne-energie en waterkracht. Maar energie kan ook worden gewonnen uit biogas en biomassa-installaties die gebruik maken van dierlijke mest of organische resten. Een andere hernieuwbare bron is geothermische energie, die wordt opgewekt en opgeslagen in de aarde. Klimaatprojecten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van deze technologieën wereldwijd. Projectactiviteiten voorkomen niet alleen CO2-uitstoot, maar kunnen ook de afhankelijkheid van een land van fossiele brandstoffen verminderen, de energievoorziening veiligstellen en banen scheppen voor de plaatselijke bevolking. De projecten van deze technologie in het ClimatePartner portfolio zijn geregistreerd bij internationale standaarden.

Bijdrage aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)
Betaalbare en Duurzame EnergieDe projectactiviteiten in deze portefeuille dragen bij tot het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie in regionale en nationale elektriciteitsnetten.
Eerlijk Werk en Economische GroeiDe portefeuille hernieuwbare energie creëert banen in India, China, Thailand, Indonesië, Turkije en Sri Lanka.
KlimaatactieDe projectactiviteiten genereren hernieuwbare energie, die grotendeels fossiele energie in de elektriciteitsmix vervangt, waardoor CO2-emissies worden bespaard en duurzame elektriciteit wordt geleverd aan huishoudens en openbare voorzieningen.
ProjectnormGold Standard VER (GS VER)Verified Carbon Standard (VCS)TechnologieRenewable energyRegioAsia, ContinentaalGevalideerd dooraccredited Validation and Verification Bodies (VVBs)Geverifieerd dooraccredited Validation and Verification Bodies (VVBs)