DefinitieFinanciële klimaatbijdrage en klimaatneutraal Klimaatneutraal betekent dat de CO2-voetafdruk van een bedrijf, product, dienst of evenement is berekend volgens het ClimatePartner Protocol en dat voor het resulterende bedrag een gecertificeerd klimaatproject is gefinancierd.

Financiële klimaatbijdrage betekent ook dat de CO2-voetafdruk van een bedrijf, product, dienst of evenement is berekend, tenzij hierboven anders vermeld, en dat een gecertificeerd klimaatproject is gefinancierd voor het resulterende bedrag.
Systeemgrenzen Afgedekte emissiebronnen Tenzij anders vermeld, omvat klimaatneutraliteit voor bedrijven ten minste directe emissies die door het bedrijf worden gegenereerd (d.w.z. warmteopwekking, wagenpark en vluchtige gassen), emissies van ingekochte energie zoals elektriciteit, alsmede indirecte emissies van ingekochte energie, zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers. Andere emissies die buiten de directe controle van het bedrijf vallen, zoals emissies uit de winning en productie van grondstoffen die door het bedrijf zijn ingekocht, tussenproducten, externe logistiek, productgebruik en behandeling aan het einde van de levensduur, vallen niet onder de klimaatneutrale bedrijfsclaim.

Klimaatneutraliteit voor producten omvat de productie, verwerking en logistiek van grondstoffen, precursoren en verpakking, transport naar de detailhandel, emissies van bronnen die niet direct zijn toe te schrijven aan producten (bijv. woon-werkverkeer van werknemers) en verwerking aan het einde van de levenscyclus van het product. De gebruiksfase van producten valt niet onder klimaatneutraliteit, tenzij het gebruik van het product zelf direct broeikasgassen uitstoot, zoals het gebruik van een verbrandingsmotor of een verwarming op gas.

Voor meer informatie: www.climatepartner.com/en/protocol