SystemgränserCradle-to-customer plus end-of-lifeSystemgränserna anger vilka stadier i en produkt som blivit klimatneutrala. Följande delar är inkluderade i denna beställning:
  • Materialanskaffning och förbearbetning
  • Produktion
  • Distribution (till den "första" kunden)
  • < li>Sluthantering
DefinitionKlimatneutralitet

Klimatneutralitet innebär att ett företags, produkts, tjänsts eller evenemangs klimatavtryck har beräknats utifrån internationellt erkända standarder och helt kompenserats genom att stödja certifierade klimatprojekt.

ClimatePartners märkning "klimatneutral" bekräftar att resterande växthusgasutsläpp har kompenserats. För att förtydliga anges alla utsläpp som CO2-utsläpp och mäts i ton CO2. Med detta menas CO2-ekvivalenter, dvs. alla relevanta växthusgaser.

Att kompensera för CO2-utsläpp är, förutom att unvika och reducera utsläppenett viktigt steg i en god klimastrategi. ClimatePartner rekommenderar företag att upprätta och implementera en reduktionsplan för att kontinuerligt undvika och minska CO2-utsläpp, och som har stöd i andra relevanta strategier. Till exempel vetenskapsbaserade reduktionsmål eller mål för förnybar energi.

System boundariesSources of emissions covered Unless stated otherwise, Carbon neutrality for companies includes at minimum direct emissions generated by the company (i.e. heat generation, vehicle fleet, and fugitive gases), emissions from purchased energy like electricity, and also indirect emissions from purchased energy, business travel, and employee commuting. Other emissions that occur outside of the company's direct control, such as those during the extraction and production of raw materials purchased by the company, intermediate products, external logistics, product use, and end-of-life-treatment are not covered by the carbon neutral company claim.

Carbon neutrality for products includes the production, processing, and logistics of raw materials, precursors, and packaging, transport to retail, emissions from sources not directly attributable to products (e.g. employee commuting), and treatment at the end of the product life cycle. The use phase of products is not covered by carbon neutrality unless using the product itself directly emits greenhouse gases, such as the use of a combustion engine, or a gas powered heater.

For more information: www.climatepartner.com/en/protocol